Raadpleging en huisbezoek

Raadpleging

Wij houden enkel raadplegingen na afspraak. Dat betekent voor u een vlottere service zonder lange wachttijden. Het biedt ons het voordeel het werk efficiënter te kunnen organiseren.

U kan een afspraak maken als volgt:

Via de website:
Zie knop bovenaan.
Indien er geen vrije afspraken meer zijn op de dag dat u wenst te komen, kan u nog steeds telefonisch contact opnemen en proberen wij u zo alsnog een afspraak te geven bij één van de artsen.
Komt u met twee (of meer) personen, gelieve dan twee (of meer) afspraken te reserveren.
Telefonisch:
Om de raadplegingen niet onnodig te storen, vragen wij u om voor niet dringende afspraken te bellen tussen 8u en 14u, dan kan onze secretaresse u verder helpen. Voor meer dringende gevallen zijn wij uiteraard de hele dag (8u-18u) telefonisch bereikbaar.
Gelieve bij het maken van een afspraak te vermelden of het gaat om:

Huisbezoek

Huisbezoeken kunnen niet via de website worden aangevraagd, maar enkel telefonisch: 03/482.10.58.

Wij proberen uw huisbezoek te laten uitvoeren door de arts van uw keuze. Wij rekenen echter op uw begrip op momenten dat dat praktisch niet mogelijk is.

Gelieve uw huisbezoek zo mogelijk in de (vroege) voormiddag aan te vragen, dat vergemakkelijkt onze dagplanning.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Kom echter liefst zo veel mogelijk zelf naar de praktijk, het spreekt voor zich dat wij daar de meeste mogelijkheden hebben om u snel en goed te kunnen onderzoeken en behandelen.

Uw arts telefonisch spreken

Indien het nodig is om uw arts telefonisch te spreken kan u doorverbonden worden, of deelt men u mee wanneer u kan terugbellen. Probeer de telefonische contacten met uw arts echter te beperken tot een minimum. Voor uitvoerig medisch advies of een uitvoerige bespreking van een onderzoek maakt u best een afspraak.

Medicatievoorschriften en attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging, en niet op telefonisch verzoek. Probeer er dus voor te zorgen dat u tijdens de raadpleging reeds alle nodige voorschriften en papieren vraagt.