Voorschriften en attesten

Voorschriften worden afgeleverd tijdens de raadpleging. Vraag gerust meerdere voorschriften voor uw chronische medicatie, zodat u voldoende hebt tot wij een nieuwe controle noodzakelijk achten.

Zorg dat u niet wacht om een afspraak te maken tot uw medicatie volledig op is. Op die manier voorkomt u dat u een "dringende" afspraak moet vragen voor een niet-dringende materie.

Voor voorschriften voor anticonceptie vragen wij dat u (minstens) 1x/jaar zelf langskomt. Deze worden niet meegegeven aan uw partner of aan een familielid. Het reeds gaan halen van uw anticonceptie zonder voorschrift, en ons dan nadien om een voorschrift verzoeken, vinden wij niet de correcte gang van zaken, en willen wij zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Opdat uw kinebeurten door het ziekenfonds terugbetaald zouden worden, dienen voorschriften via een raadpleging aangevraagd worden vóór het starten van uw reeks. Ze worden niet meer met terugwerkende kracht verstrekt.

Ook voor attesten dient u naar de raadpleging te komen. Soms kan het in uw ogen misschien vreemd lijken om voor een bepaald attest een klinisch onderzoek te moeten ondergaan, maar de reden daarvoor is dat er door het zetten van onze handtekening en stempel onder een document, een bepaalde verantwoordelijkheid van ons gevraagd wordt. Dat houdt in dat wij de patiënt persoonlijk willen ondervragen en onderzoeken.

Documenten worden persoonlijk overhandigd aan u, of een door u aangeduide andere persoon. Het klaarleggen van documenten is in strijd met de privacywetgeving. Wij kunnen op die manier namelijk niet garanderen dat uw document niet door iemand anders wordt meegenomen of bekeken.

Tijdens de coronacrisis werden er wel voorschriften en attesten afgeleverd zonder raadpleging. Dat werd ons opgelegd van hogerhand, en had tot doel dat u zich als patiënt zo weinig mogelijk moest verplaatsen. Dat is echter niet de normale en correcte gang van zaken, en zal dus ook terug afgeschaft worden naar de toekomst toe. Ook het mailen van documenten is in strijd met de privacywetgeving, en zal niet meer gedaan worden.